با ما از طریق واتساپ در تماس باشید

دارالترجمه رسمی شماره ۴۷۹ تهران (دریا)

لیست قیمت ترجمه رسمی سال 1400

خانه

لیست قیمت ترجمه رسمی سال 1400

لیست قیمت سال 1400
ردیفنام سندهزینه (تومان)
۱ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هرترم)۱۸,۰۰۰+ هر درس ۸۰۰
ملاحظات: مهر مدرسه، منطقه، و آموزش و پرورش استان، و انجام تأییدیه تحصیلی از طریق پیشخوان دولت
(مراجعه به پیشخوان دولت و درخواست تأییدیه تحصیلی و ارسال آن به دارالترجمه رسمی و سپس مراجعه به آموزش و پرورش منطقه و استان و تأییدیه مدرک توسط مراجع ذیربط، با توجه به قبض ارایه شده توسط پیشخوان دولت و بعد از ارسال تأییدیه تحصیلی به سیستم دارالترجمه، ارایه اصل مدارک به همراه یک کپی از صفحه اول پاسپورت)
۲ریزنمرات دانشگاه (هرترم)۲۰,۰۰۰+ هر درس ۸۰۰
ملاحظات: کسب استعلام لازم از سامانه سجاد بصورت آنلاین (https://portal.saorg.ir)
مدارک پزشکی دانشگاههای دولتی مراجعه به وزارت بهداشت شهرک غرب، فاز 5و مدارک دانشگاه آزاد برای رشته های غیر پزشکی، در صورت داشتن هولوگرام، نیازی به تأیید نیست، مدارک قدیمی بدون هولوگرام، باید به واحد مرکزی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات حصارک رجوع شود. و مدارک رشته های پزشکی دانشگاه آزاد با هولوگرام و بدون هولوگرام نیاز به تأیید است.
در ضمن دادگستری برای تأیید ریز نمرات دانشگاه آزاد، دانشنامه را هم نیاز دارد.
۳کارت شناسایی۳۰,۰۰۰
ملاحظات: اصل کارت ملی
۴کارت معافیت۳۰,۰۰۰
ملاحظات: اصل کارت ملی
۵کارت ملی۳۰,۰۰۰
ملاحظات: اصل کارت ملی
۶شناسنامه۳۵,۰۰۰
ملاحظات: پانزده سال به بالا عکس دار باشد.هرگونه توضیحات شامل نام همسر و فرزندان و از جمله توضیحات صفحه آخر دارای مهر و امضای ثبت باشد. در صورت داشتنِ فرزند، نام همسر ذکر شده باشد.
۷وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت)۵,۰۰۰
ملاحظات: ندارد
۸ابلاغیه، اخطار قضایی۴۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰
ملاحظات: ندارد
۹برگه مرخصی۴۰,۰۰۰
ملاحظات: ندارد
۱۰توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)۳۶,۰۰۰+ هر سطر متن۱,۵۰۰
ملاحظات: مهر مدرسه، منطقه، و آموزش و پرورش استان، و انجام تأییدیه تحصیلی از طریق پیشخوان دولت
(مراجعه به پیشخوان دولت و درخواست تأییدیه تحصیلی و ارسال آن به دارالترجمه رسمی و سپس مراجعه به آموزش و پرورش منطقه و استان و تأییدیه مدرک توسط مراجع ذیربط، با توجه به قبض ارایه شده توسط پیشخوان دولت و بعد از ارسال تأییدیه تحصیلی به سیستم دارالترجمه، ارایه اصل مدارک به همراه یک کپی از صفحه اول پاسپورت)
۱۱جواز اشتغال به کار۳۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰
ملاحظات: ندارد
۱۲حکم بازنشستگی۳۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۵۰۰
ملاحظات: ندارد
۱۳دفترچه بیمه۴۲,۰۰۰
ملاحظات: مهر و امضای شعبه صادر کننده
۱۴دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیشدانشگاهی۴۲,۰۰۰
ملاحظات: مهر مدرسه، منطقه، و آموزش و پرورش استان، و انجام تأییدیه تحصیلی از طریق پیشخوان دولت
(مراجعه به پیشخوان دولت و درخواست تأییدیه تحصیلی و ارسال آن به دارالترجمه رسمی و سپس مراجعه به آموزش و پرورش منطقه و استان و تأییدیه مدرک توسط مراجع ذیربط، با توجه به قبض ارایه شده توسط پیشخوان دولت و بعد از ارسال تأییدیه تحصیلی به سیستم دارالترجمه، ارایه اصل مدارک به همراه یک کپی از صفحه اول پاسپورت)
۱۵ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هرسال)۳۶,۰۰۰+ هر درس ۸۰۰
ملاحظات: مهر مدرسه، منطقه، و آموزش و پرورش استان، و انجام تأییدیه تحصیلی از طریق پیشخوان دولت
(مراجعه به پیشخوان دولت و درخواست تأییدیه تحصیلی و ارسال آن به دارالترجمه رسمی و سپس مراجعه به آموزش و پرورش منطقه و استان و تأییدیه مدرک توسط مراجع ذیربط، با توجه به قبض ارایه شده توسط پیشخوان دولت و بعد از ارسال تأییدیه تحصیلی به سیستم دارالترجمه، ارایه اصل مدارک به همراه یک کپی از صفحه اول پاسپورت)
۱۶سند تلفن همراه۴۰,۰۰۰
ملاحظات: اصل سند
۱۷فیش مستمری۳۶,۰۰۰+ هر آیتم ۵۰۰
ملاحظات: ندارد
۱۸کارت بازرگانی هوشمند۴۰,۰۰۰
ملاحظات: مهر صادر کننده
۱۹کارت عضویت نظام مهندسی۴۰,۰۰۰
ملاحظات: مهر صادر کننده
۲۰کارت نظام پزشکی۴۰,۰۰۰
ملاحظات: مهر صادر کننده
۲۱کارت واکسیناسیون۳۶,۰۰۰+ هر نوبت تزریق ۵۰۰
ملاحظات: دارای مهر کلینیک یا مرکز درمانی باشد یا اگر پزشک صادر کرده، نظام پزشکی مهر و امضای پزشک را تأیید کند.
۲۲کارت پایان خدمت۴۰,۰۰۰
ملاحظات: مهر صادر کننده
۲۳گزارش ورود و خروج از کشور۳۶,۰۰۰+ هر تردد ۸۰۰
ملاحظات: گزارش ورود و خروج با مهر وزارت خارجه
۲۴گواهی اشتغال به تحصیل۳۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰
ملاحظات: مهر مدرسه، منطقه، و آموزش و پرورش استان، و انجام تأییدیه تحصیلی از طریق پیشخوان دولت
(مراجعه به پیشخوان دولت و درخواست تأییدیه تحصیلی و ارسال آن به دارالترجمه رسمی و سپس مراجعه به آموزش و پرورش منطقه و استان و تأییدیه مدرک توسط مراجع ذیربط، با توجه به قبض ارایه شده توسط پیشخوان دولت و بعد از ارسال تأییدیه تحصیلی به سیستم دارالترجمه، ارایه اصل مدارک به همراه یک کپی از صفحه اول پاسپورت)
۲۵گواهی تجرد، تولّد، فوت۴۰,۰۰۰
ملاحظات: شناسنامه برای تأیید امور خارجه لازم است.
۲۶گواهینامه رانندگی۴۰,۰۰۰
ملاحظات: مهر صادر کننده
۲۷گواهی ریز نمرات دانشگاهی۳۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۵۰۰
ملاحظات: کسب استعلام لازم از سامانه سجاد بصورت آنلاین (https://portal.saorg.ir)
مدارک پزشکی دانشگاههای دولتی مراجعه به وزارت بهداشت شهرک غرب، فاز 5و مدارک دانشگاه آزاد برای رشته های غیر پزشکی، در صورت داشتن هولوگرام، نیازی به تأیید نیست، مدارک قدیمی بدون هولوگرام، باید به واحد مرکزی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات حصارک رجوع شود. و مدارک رشته های پزشکی دانشگاه آزاد با هولوگرام و بدون هولوگرام نیاز به تأیید است.
در ضمن دادگستری برای تأیید ریز نمرات دانشگاه آزاد، دانشنامه را هم نیاز دارد.
۲۸گواهی عدم خسارت خودرو۳۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰
ملاحظات: مهر بیمه
(قیمت ترجمه نیم برگ سی هزار تومان و تمام برگ چهل و پنج هزار تومان)
۲۹گواهی عدم سوءپیشینه (غیرفرمی)۳۶,۰۰۰+ هر سطر ۲,۵۰۰
ملاحظات: مهر صادر کننده
۳۰گواهی عدم سوءپیشینه (فرمی)۴۰,۰۰۰
ملاحظات: مهر صادر کننده
۳۱گذرنامه۴۷,۰۰۰+ هر پرفراژ ۲،۵۰۰
ملاحظات: صفحات دارای عکس و مندرجات تایپ شده (شش صفحه اول و توضیحات تایپی آخر گذرنامه یا همان پشت جلد)، بجز صفحات ویزا ترجمه می شود.
(قیمت برای ترجمه گذرنامه بدون صفحات روادید است)
۳۲روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات۴۸,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰
ملاحظات: اصل روزنامه رسمی یا کپی برابر با اصل توسط مؤسسه روزنامه رسمی
آگهی صادره توسط ثبت شرکتها، با مهر ثبت شرکت ها
۳۳اساسنامه ثبت شرکتها۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن اساسنامه ۲,۵۰۰
ملاحظات: روزنامه رسمی یا داشتن مهر برجسته ثبت شرکتها (برای شهرستانها، مهر عادی هم قبول است)
( برای اساسنامه فرمی، هر صفحه چهل و پنج هزار تومان و در صورتی که غیر فرمی باشد، هر صفحه شصت هزار تومان)
۳۴اوراق مشارکت و اوراق قرضه۶۰,۰۰۰
ملاحظات: در صورتی که مربوط به شرکت خصوصی باشد، روزنامه رسمی یا کپی برابر اصل باید ارایه شود.
۳۵انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و ...)۵۰,۰۰۰
ملاحظات: اصل قبض
۳۶برگ تشحیص مالیات، مالیات قطعی۷۰,۰۰۰
ملاحظات: مهر کارشناس امور مالیاتی و رئیس امور مالیاتی
۳۷برگ آزمایش پزشکی۵۰,۰۰۰
ملاحظات: مهر آزمایشگاه داشته باشد. در غیر اینصورت مهر پزشک باید توسط نظام پزشکی تأیید شود.
۳۸برگ جلب، احضاریه۵۷,۰۰۰+ هر سطر متن۲,۵۰۰
ملاحظات: ندارد
۳۹برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی۵۷,۰۰۰+به ازای هر تغییر محل اشتغال ۲,۵۰۰
ملاحظات: حتماً مهر آخرین شعبه را داشته باشد.
(هر صفحه چهل و پنج هزار تومان)
۴۰پروانه دائم پزشکی۶۰,۰۰۰
ملاحظات: اصل دانشنامه که مهر استعلام مربوطه را دارد.
۴۱پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی۶۰,۰۰۰
ملاحظات: اصل دانشنامه که مهر استعلام مربوطه را دارد.
۴۲پروانه نشر و انتشارات۶۰,۰۰۰
ملاحظات: مهر صادر کننده
۴۳پروانه وکالت۶۰,۰۰۰
ملاحظات: مهر صادر کننده
۴۴پرینت های بانکی۵۵,۰۰۰+ هر تراکنش بانکی ۸۰۰
ملاحظات: با مهر و امضای امور بین الملل و به زبان فارسی یا در صورتیکه بانک امور بین الملل نداشته باشد، با مهر و امضای معرفی شده از جانب بانکها (مبالغ پایین موجودی را دادگستری شاید با مهر و امضای شعبه تأیید کند.)
(قیمت تا ده سطر، چهل و پنج هزار تومان و بیش از ده سطر، صفحه ای شصت هزار تومان)
۴۵تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰
ملاحظات: مهر سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی
۴۶ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع۵۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰
ملاحظات: مهر صادر کننده
۴۷جواز دفن۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۷۰۰
ملاحظات: ندارد
۴۸جواز کسب پشت و رو۶۲,۰۰۰
ملاحظات: مهر و امضای صادر کننده
۴۹ریز مکالمات تلفن۴۶,۰۰۰+ هر سطر تماس تلفنی ۸۰۰
ملاحظات: ندارد
۵۰سر فصل دروس۵۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات درس ۲,۵۰۰
ملاحظات: کسب استعلام لازم از سامانه سجاد بصورت آنلاین (https://portal.saorg.ir)
مدارک پزشکی دانشگاههای دولتی مراجعه به وزارت بهداشت شهرک غرب، فاز 5و مدارک دانشگاه آزاد برای رشته های غیر پزشکی، در صورت داشتن هولوگرام، نیازی به تأیید نیست، مدارک قدیمی بدون هولوگرام، باید به واحد مرکزی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات حصارک رجوع شود. و مدارک رشته های پزشکی دانشگاه آزاد با هولوگرام و بدون هولوگرام نیاز به تأیید است.
در ضمن دادگستری برای تأیید ریز نمرات دانشگاه آزاد، دانشنامه را هم نیاز دارد.
۵۱سند وسائط نقلیه سبک۶۲,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۵۰۰
ملاحظات: فقط برگه سبز
۵۲فیش حقوقی۵۴,۰۰۰+ هر آیتم ریالی ۵۰۰
ملاحظات: ندارد
۵۳کارت مباشرت۶۰,۰۰۰
ملاحظات: مهر صادر کننده
۵۴کارنامه توصیفی ابتدائی۵۶,۰۰۰+ هر نیم سطر توضیحات ۱,۲۰۰
ملاحظات: مهر مدرسه، منطقه، و آموزش و پرورش استان، و انجام تأییدیه تحصیلی از طریق پیشخوان دولت
(مراجعه به پیشخوان دولت و درخواست تأییدیه تحصیلی و ارسال آن به دارالترجمه رسمی و سپس مراجعه به آموزش و پرورش منطقه و استان و تأییدیه مدرک توسط مراجع ذیربط، با توجه به قبض ارایه شده توسط پیشخوان دولت و بعد از ارسال تأییدیه تحصیلی به سیستم دارالترجمه، ارایه اصل مدارک به همراه یک کپی از صفحه اول پاسپورت)
۵۵گواهیها (سایز A5) اعم از اشتغال به کار، فارغ التحصیلی،گواهی بانکی یا سپرده بانکی،گواهی صحت مهر۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۱,۵۰۰
ملاحظات: برای تایید گواهی کار اگر صادر کننده شرکت سهامی خاص یا با مسئولیت محدود باشد باید یک نسخه اصل از روزنامه رسمی شرکت پیوست گردد (کپی برابر اصل شده با مهر برجسته روزنامه رسمی نیز قابل قبول است). اگر کلمه تمام وقت در گواهی بیاید، باید دفترچه بیمه پیوست شود. اگر تخصصی در گواهی کار بیاید، باید دانشنامه پیوست شود. اگر صادر کننده، شخص حقیقی باشد، باید موجودیت خود را اثبات کند و مثلاً پروانه اشتغال خود را بگذارد.
۵۶گواهیها (سایز A4) اعم از اشتغال به کار، فارغ التحصیلی،گواهی بانکی یا سپرده بانکی،گواهی صحت مهر۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی۲,۵۰۰
ملاحظات: برای تایید گواهی کار اگر صادر کننده شرکت سهامی خاص یا با مسئولیت محدود باشد باید یک نسخه اصل از روزنامه رسمی شرکت پیوست گردد (کپی برابر اصل شده با مهر برجسته روزنامه رسمی نیز قابل قبول است). اگر کلمه تمام وقت در گواهی بیاید، باید دفترچه بیمه پیوست شود. اگر تخصصی در گواهی کار بیاید، باید دانشنامه پیوست شود. اگر صادر کننده، شخص حقیقی باشد، باید موجودیت خود را اثبات کند و مثلاً پروانه اشتغال خود را بگذارد.
۵۷گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا۶۰,۰۰۰
ملاحظات: کسب استعلام لازم از سامانه سجاد بصورت آنلاین (https://portal.saorg.ir)
مدارک پزشکی دانشگاههای دولتی مراجعه به وزارت بهداشت شهرک غرب، فاز 5و مدارک دانشگاه آزاد برای رشته های غیر پزشکی، در صورت داشتن هولوگرام، نیازی به تأیید نیست، مدارک قدیمی بدون هولوگرام، باید به واحد مرکزی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات حصارک رجوع شود. و مدارک رشته های پزشکی دانشگاه آزاد با هولوگرام و بدون هولوگرام نیاز به تأیید است.
در ضمن دادگستری برای تأیید ریز نمرات دانشگاه آزاد، دانشنامه را هم نیاز دارد.
۵۸گواهی فنی و حرفه ای۶۰,۰۰۰
ملاحظات: مهر برجسته فنی و حرفه ای(بصورت آنلاین و مراجعه به سایت انجام خواهد شد)
۵۹لیست بیمه کارکنان۵۴,۰۰۰+ به ازای هر نفر کارکنان ۵۰۰
ملاحظات: لیست بیمه کارکنان شرکتها همراه با برگه پرداخت بیمه یا به همراه مهر باجه دریافت تأمین اجتماعی
(قیمت هر صفحه ترجمه لیست بیمه بزرگ کارکنان هر صفحه شصت هزار تومان)
۶۰آگهی تأسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی)۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۲۰۰
ملاحظات: اصل روزنامه رسمی یا کپی برابر با اصل توسط مؤسسه روزنامه رسمی
آگهی صادره توسط ثبت شرکتها، با مهر ثبت شرکت ها
۶۱اجاره نامه، بنچاق و صلحنامه محضری (قدیم)۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۰۰۰
ملاحظات: باید تهیه شده توسط دفترخانه اسناد رسمی باشد و معمولاً امور خارجه تأیید نمی کند.
۶۲قرارداد بیمه۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۳,۵۰۰
ملاحظات: مهر و امضای شعبه صادر کننده
۶۳بیمه شخص ثالث۷۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات۲,۰۰۰
ملاحظات: مهر و امضای شعبه صادر کننده
۶۴ترازنامه شرکتها، اظهار نامه مالیاتی۸۵,۰۰۰
ملاحظات: رجوع شود به روش تأييد اسناد مالياتي
۶۵پروانه پایان کار ساختمان۸۰,۰۰۰
ملاحظات: (قیمت برای هر صفحه است)
۶۶پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان۸۰,۰۰۰
ملاحظات: (قیمت برای هر صفحه است)
۶۷پروانه مهندسی۸۰,۰۰۰
ملاحظات: مهر صادر کننده و مدرک دانشگاهی با مهر استعلام مربوطه
۶۸حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی،حکم افزایش حقوق۸۰,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۵۰۰
ملاحظات: مهر و امضای سازمان مربوطه یا فیش حقوقی
۶۹قرارداد استخدامی۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن قرارارد ۲,۵۰۰
ملاحظات: اگر صادر کننده شرکت سهامی خاص یا با مسئولیت محدود باشد باید یک نسخه اصل از روزنامه رسمی شرکت پیوست گردد (کپی برابر اصل شده با مهر برجسته روزنامه رسمی نیز قابل قبول است). اگر کلمه تمام وقت در گواهی بیاید، باید دفترچه بیمه پیوست شود. اگر تخصصی در گواهی کار بیاید، باید دانشنامه پیوست شود. اگر صادر کننده، شخص حقیقی باشد، باید موجودیت خود را اثبات کند و مثلاً پروانه اشتغال خود را بگذارد.
۷۰کارت شناسایی کارگاه۷۷,۰۰۰
ملاحظات: ندارد
۷۱گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی(سایز A5)۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۱,۸۰۰
ملاحظات: استعلام مهر و امضای پزشک از سازمان نظامپزشکی در خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال احمد، خ. فرشی مقدم، شماره تلفن 84130
۷۲گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی(سایز A4)۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۳,۰۰۰
ملاحظات: استعلام مهر و امضای پزشک از سازمان نظامپزشکی در خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال احمد، خ. فرشی مقدم، شماره تلفن 84130
۷۳گواهی حصر وراثت۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۷۰۰
ملاحظات: اصل شناسنامه متوفي براي تأييد امور خارجه
۷۴مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری۸۷,۰۰۰+ هر سطر توضیحات موضوع ۲,۵۰۰
ملاحظات: باید تهیه شده توسط دفترخانه اسناد رسمی باشد و معمولاً امور خارجه تأیید نمی کند.
۷۵موافقت اصولی۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰
ملاحظات: ندارد
۷۶دفترچه وکالت۷۵,۰۰۰+ هر پرفراژ ۴,۵۰۰
ملاحظات: مهر صادر کننده
۷۷تعهدنامه۱۰۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰
ملاحظات: ارایه شناسنامه طرفین. اقرارنامه محضری باشد، در مورد اقرارنامه محل سکونت که معمولاً زن و شوهرها می نویسند باید این جمله ذکر گردد که: «اگر خلاف مطالب اقرار شده، ثابت گردد، هرگونه مسئولیت امر به عهده اقرار کننده خواهد بود.»
(قیمت برای هر صفحه است)
۷۸اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرار نامه)۱۰۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰
ملاحظات: ارایه شناسنامه طرفین. اقرارنامه محضری باشد، در مورد اقرارنامه محل سکونت که معمولاً زن و شوهرها می نویسند باید این جمله ذکر گردد که: «اگر خلاف مطالب اقرار شده، ثابت گردد، هرگونه مسئولیت امر به عهده اقرار کننده خواهد بود.»
(قیمت برای هر صفحه است)
۷۹بارنامه۱۰۲,۰۰۰
ملاحظات: مهر صادر کننده
۸۰برگ سبز گمرکی۹۴,۰۰۰
ملاحظات: مهر صادر کننده
۸۱برگ نظریه کارشناسی ملک۱۰۰,۰۰۰
ملاحظات: صادره توسط کارشناس رسمی دادگستری و با مهر و امضای کانون کارشناسان رسمیدادگستری + اصل سند ملک
(قیمت برای هر صفحه است)
۸۲پروانه بهره برداری (پشت و رو)۹۶,۰۰۰
ملاحظات: مهر صادر کننده
(قیمت ترجمه پشت و روی برگه)
۸۳جواز تأسیس۹۵,۰۰۰
ملاحظات: مهر صادر کننده
(قیمت ترجمه پشت و روی برگه)
۸۴سند ازدواج یا رونوشت آن۹۸,۰۰۰+ هر سطر مهریه ۱,۵۰۰
ملاحظات: شناسنامه یکی از زوجین برای کسب تأیید دادگستری و خارجه لازم است.
هزینه (ترجمه سایر شرایط، در صورت وجود، اضافه می شود)
۸۵سند مالکیت (دفترچه ای)۹۵,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۵۰۰
ملاحظات: به خط قرمز توقیف درج نشده باشد. و در صورت توقیف، رفع توقیف درج شده باشد. گاهی اوقات حتی در صورت توقیف نیز تأیید می شود که ریسک عدم تأیید بر عهده مشتری است)
۸۶هر نقل و انتقال، رهن و غیره۱۲,۰۰۰
ملاحظات: ندارد
۸۷قیم نامه۹۳,۰۰۰+هر سطر متن ۱,۲۰۰
ملاحظات: ندارد
۸۸مالیات بر ارث۹۰,۰۰۰+ هر نیم سطر ۱,۲۰۰
ملاحظات: برای تأیید امور خارجه رجوع شود به روش تأييد اسناد مالياتي
۸۹وکالتنامه (سایز A4)۱۰۵,۰۰۰+ هر سطر متن مورد وکالت ۳,۷۰۰
ملاحظات: ارایه شناسنامه وکیل و موکل (حتی المقدور). وکالتنامه محضری باشد (وکالتنامه طلاق را امور خارجه تأیید نمی کند)، به تازگی وکالتنامه برای فعالیتهای در ایران را دادگستری تأیید نمی کند. بنابر این کلمه در ایران نباید در وکالتنامه ذکر گردد.
۹۰وکالتنامه بزرگ (سایز A3)۹۰,۰۰۰+ هر سطر متن وکالتنامه ۴,۵۰۰
ملاحظات: ارایه شناسنامه وکیل و موکل (حتی المقدور). وکالتنامه محضری باشد (وکالتنامه طلاق را امور خارجه تأیید نمی کند)، به تازگی وکالتنامه برای فعالیتهای در ایران را دادگستری تأیید نمی کند. بنابر این کلمه در ایران نباید در وکالتنامه ذکر گردد.
۹۱اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکتنامه (پشت و رو)۱۴۰,۰۰۰
ملاحظات: اصل روزنامه رسمی یا کپی برابر با اصل توسط مؤسسه روزنامه رسمی
آگهی صادره توسط ثبت شرکتها، با مهر ثبت شرکتها
(قیمت اوراق پشت و رو، صد و پنج هزار تومان)
۹۲اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی)۱۲۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰
ملاحظات: مهر شعبه دال بر بلامانع بودن ترجمه
۹۳سند طلاق یا رونوشت آن۱۱۳,۰۰۰
ملاحظات: اصل شناسنامه یکی از زوجین باید همراه آن به دادگستری ارسال شود.
۹۴سند مالکیت (تک برگی)۱۱۷,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۵۰۰
ملاحظات: به خط قرمز توقیف درج نشده باشد. و در صورت توقیف، رفع توقیف درج شده باشد. گاهی اوقات حتی در صورت توقیف نیز تأیید می شود که ریسک عدم تأیید بر عهده مشتری است)
۹۵قرارداد۱۰۵,۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۲,۵۰۰
ملاحظات: ندارد
۹۶هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه۱,۵۰۰
ملاحظات: ندارد