ترجمه رسمی به همراه اخذ تأییدات دادگستری و امورخارجه

امنیت و محرمانگی

تمامی اسناد ومدارک ارائه شده از سوی مشتریان تا زمان تحویل ترجمه به صورت کاملا محرمانه نگهداری می گردند.

سفارش سریع و آسان

شما می توانید با اسکن اسناد و مدارک و ارسال آن به ایمیل های درج شده در سایت به صورت فوری درخواست خود را ثبت نمایید.

تحویل به موقع

تمامی سعی ما بر این است که با حفظ کیفیت کار شما در کمترین زمان ممکن، ترجمه شما را آماده تحویل نماییم تا بتوانیم رضایت شما را جلب نماییم.

ضمانت کیفیت

ما ترجمه کار شما را مورد بازبینی قرار می دهیم تا از کیفیت ودقت آن اطمینان کامل حاصل نماییم و کاری بدون نقص را تحویل شما دهیم.


همین امروز کار ترجمه خود را به ما بسپارید

شما می توانید این کار را به سرعت و با هزینه مناسبی انجام دهید


تماس با ما
  • ترجمه اسناد احوال شخصیه
  • ترجمه مدارک و اسناد شرکت ها
  • ترجمه اسناد مالکیت، محضری و احکام دادگاه
  • ترجمه مدارک تحصیلی آموزش و پرورش
  • ترجمه گواهی های متفرقه
  • ترجمه انواع پروانه ها، کارت ها و فیش های حقوقی و مدارک بانکی
  • ترجمه گواهی کار
  • ترجمه امور مربوط به اتباع بیگانه و اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور

زبان هایی که پشتیبانی می شوند

انگلیسی

فارسی