لیست قیمت ترجمه رسمی اسناد رایج

لیست قیمت های ترجمه رسمی اسناد رایج در دارالترجمه رسمی دریا به شرح جدول زیر می باشد. لطفا با مطالعه دقیق قیمت های درج شده اطلاعات لازم را کسب نمایید.

ردیفنام سند هزینه (تومان)ملاحظات
1

شناسنامه مجرد

25,000

15 سال به بالا عکسدار باشد. تمامی توضیحات و از جمله توضیحات صفحه آخر دارای مهر و امضای مرجع صادر کننده باشد.

(برای هر مورد ثبت توضیحات یا وفات صاحب شناسنامه، پنج هزار تومان به هزینه مذکور اضافه می شود).

2

شناسنامه متأهل

25,000

هرگونه توضیحات شامل نام همسر و فرزندان دارای مهر و امضای ثبت باشد. در صورت داشتنِ فرزند، نام همسر ذکر شده باشد.

(برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه، پنج هزار تومان به هزینه های مذکور اضافه می شود).

3

گواهی عدم سوء پیشینه

30,000

مهر صادر کننده

4

کپی برابر با اصل گذرنامه (هزینه هر صفحه)

7,500

معمولاً شش صفحه اول و صفحه آخر کپی می شود و در صورت داشتنِ ویزا، صفحات مربوطه نیز کپی می¬شود و طبق نیاز مشتری و یا ضرورت اعلام شده توسط دادگستری، می¬توان صفحات دیگر را نیز کپی گرفت که متناسباً هزینه تغییر می¬کند.
هزینه هر صفحه 7500 تومان

5

ترجمه گذرنامه

35,000

صفحات دارای عکس و مندرجات تایپ شده (شش صفحه اول و توضیحات تایپی آخر گذرنامه یا همان پشت جلد)، بجز صفحات ویزا ترجمه می¬شود.

(قیمت برای ترجمه گذرنامه بدون صفحات روادید است)

6

سند ازدواج یا رونوشت آن

75,000

شناسنامه یکی از زوجین برای کسب تأیید دادگستری و خارجه لازم است.

هزینه (ترجمه سایر شرایط، در صورت وجود، اضافه می شود)

7

سند ملک یا آپارتمان منگوله دار

75,000

به خط قرمز توقیف درج نشده باشد. و در صورت توقیف، رفع توقیف درج شده باشد. گاهی اوقات حتی در صورت توقیف نیز تأیید می شود که ریسک عدم تأیید بر عهده مشتری است)

(هر نقل و انتقال 10,000 تومان اضافه می¬شود. اگر حجم سند از میزان معمول، بیشتر باشد، هزینه کمی تغییر می¬کند.)

8

سند ملک یا آپارتمان یک برگی جدید

105,000

در صورت داشتن ملاحظات، ده هزار تومان اضافه می شود.
برای هر انتقال ده هزار تومان اضافه می شود.

9

بنچاق ملک ، اجاره نامه رسمی، قولنامه یا مبایعه نامه رسمی (صحفه A3 - تقریبی)

60,000

منظور از رسمی، تهیه شده توسط دفترخانه اسناد رسمی است و معمولاً امور خارجه تأیید نمی¬کند

(قیمت هر صفحه شصت هزار تومان)

10

گواهی تجرد، گواهی تولد، گواهی فوت

30,000

شناسنامه برای تأیید امور خارجه لازم است.

11

گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف

45,000

اگر صادر کننده شرکت سهامی خاص یا با مسئولیت محدود باشد باید یک نسخه اصل از روزنامه رسمی شرکت پیوست گردد (کپی برابر اصل شده با مهر برجسته روزنامه رسمی نیز قابل قبول است). اگر کلمه تمام وقت در گواهی بیاید، باید دفترچه بیمه پیوست شود. اگر تخصصی در گواهی کار بیاید، باید دانشنامه پیوست شود. اگر صادر کننده، شخص حقیقی باشد، باید موجودیت خود را اثبات کند و مثلاً پروانه اشتغال خود را بگذارد.

(بدون شرح وظایف چهل و پنج هزار تومان و با شرح وظایف، هر صفحه هفتاد و پنج هزار تومان).

12

قرارداد کار، و قرار داد استخدامی

60,000

اگر صادر کننده شرکت سهامی خاص یا با مسئولیت محدود باشد باید یک نسخه اصل از روزنامه رسمی شرکت پیوست گردد (کپی برابر اصل شده با مهر برجسته روزنامه رسمی نیز قابل قبول است). اگر کلمه تمام وقت در گواهی بیاید، باید دفترچه بیمه پیوست شود. اگر تخصصی در گواهی کار بیاید، باید دانشنامه پیوست شود. اگر صادر کننده، شخص حقیقی باشد، باید موجودیت خود را اثبات کند و مثلاً پروانه اشتغال خود را بگذارد.

(قیمت ترجمه هر صفحه شصت هزار تومان)

13

قرارداد بین شرکتها

70,000

قراردادهای فعالیت بین شرکتها، مهر هر دو شرکت و روزنامه های رسمی

بین شرکتهای ایرانی و خارجی، فقط روزنامه رسمی شرکت ایرانی کافی است.

(قیمت ترجمه هر صفحه هفتاد هزار تومان)

14

کارت واکسن

30,000

دارای مهر کلینیک یا مرکز درمانی باشد یا اگر پزشک صادر کرده، نظام پزشکی مهر و امضای پزشک را تأیید کند.

(تا سه نوع واکسن، سی هزار تومان و بیش از سه نوع، صفحه ای چهل و پنج هزار تومان)

15

سند وسایط نقلیه سبک

45,000

فقط برگه سبز

16

کارت ملی، کارت معافیت، کارت شناسایی

20,000

اصل کارت ملی

17

انواع قبض پرداخت تلفن، برق، آب، مالیات و بیمه

45,000

اصل قبض

18

سند تلفن همراه

30,000

اصل سند

19

سند وسایط نقلیه سنگین

75,000

فقط برگ سبز

20

گزارش ورود و خروج از کشور

30,000

گزارش ورود و خروج با مهر وزارت خارجه

21

سند طلاق یا رونوشت آن

105,000

اصل شناسنامه یکی از زوجین باید همراه آن به دادگستری ارسال شود.

22

ریز مکالمات تلفن (هر صفحه(

45,000
23

جواز دفن

45,000
24

جواز اشتغال به کار

30,000