قیمت ترجمه رسمی گواهیها، احکام و موارد

لیست قیمت های ترجمه رسمی گواهیها، احکام و موارد در دارالترجمه رسمی دریا به شرح جدول زیر می باشد. لطفا با مطالعه دقیق قیمت های درج شده اطلاعات لازم را کسب نمایید.

ردیفنام سند هزینه (تومان)ملاحظات
1

گواهي حصر وراثت

60,000

اصل شناسنامه متوفي براي تأييد امور خارجه

2

پروانه مطب، و پروانه دایم و پروانه مسئولیت فنی

45,000

اصل دانشنامه که مهر استعلام مربوطه را دارد

3

پروانه بهره برداری و جواز تأسیس

75,000

مهر صادر کننده

(قیمت ترجمه پشت و روی برگه)

4

پروانه ثبت علائم تجاری و پروانه ثبت اختراع

45,000

مهر صادر کننده

5

کارت مباشرت

45,000

مهر صادر کننده

6

پروانه نشر و انتشار

45,000

مهر صادر کننده

7

پروانه وکالت

45,000

مهر صادر کننده

(در صورتیکه دفترچه ای باشد، قیمت فرق می کند)

8

پروانه مهندسی

60,000

مهر صادر کننده و مدرک دانشگاهی با مهر استعلام مربوطه

(قیمت هر صفحه 60000 تومان)

9

دفترچه بازرگانی

60,000

مهر صادر کننده

10

دفترچه وکالت

65,000

مهر صادر کننده

11

کارت نظام مهندسی، نظام پزشکی، کارت بازرگانی هوشمند، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی،

30,000

مهر صادر کننده

12

گواهی پایان کار ساختمان، پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان

60,000

(قیمت برای هر صفحه است)

13

گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی

60,000

استعلام مهر و امضای پزشک از سازمان نظام
پزشکی در خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال احمد، خ. فرشی مقدم، شماره تلفن 84130

(قیمت برای هر صفحه شصت هزار تومان است)

14

گواهی کارشناسی ملک

75,000

صادره توسط کارشناس رسمی دادگستری و با مهر و امضای کانون کارشناسان رسمی
دادگستری + اصل سند ملک

(قیمت برای هر صفحه است)

15

حكم بازنشستگي (کوچک )

30,000

مهر و امضای سازمان مربوطه

قیمت: شصت هزار تومان

16

حکم کارگزینی و حکم اعضای هیأت علمی

60,000

مهر و امضای سازمان مربوطه یا فیش حقوقی

قیمت: بزرگ آن شصت هزار تومان

17

حکم قهرمانی، تقدیرنامه و لوح سپاس ورزشی (کوچک)

45,000

مهر سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی

قیمت: شصت هزار تومان

18

حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی

50,000
19

وکالتنامه (نیم برگی)

75,000

ارایه شناسنامه وکیل و موکل (حتی المقدور). وکالتنامه محضری باشد (وکالتنامه طلاق را امور خارجه تأیید نمی کند)، به تازگی وکالتنامه برای فعالیتهای در ایران را دادگستری تأیید نمی کند. بنابر این کلمه در ایران نباید در وکالتنامه ذکر گردد.

(وکالتنامه بزرگ هر صفحه صد و پنج هزار تومان است)

20

( هر صفحه) اوراق محضری، استشهادنامه، رضایت نامه، تعهدنامه و اقرار نامه

75,000

ارایه شناسنامه طرفین. اقرارنامه محضری باشد، در مورد اقرارنامه محل سکونت که معمولاً زن و شوهرها می نویسند باید این جمله ذکر گردد که: «اگر خلاف مطالب اقرار شده، ثابت گردد، هرگونه مسئولیت امر به عهده اقرار کننده خواهد بود.»

(قیمت برای هر صفحه است)

21

پروانه کسب هیأت عالی نظارت

45,000

مهر و امضای صادر کننده

22

برگ آزمایش پزشکی کوچک

45,000

مهر آزمایشگاه داشته باشد. در غیر اینصورت مهر پزشک باید توسط نظام پزشکی تأیید شود. قیمت بزرگ آن 75000 تومان است.

23

قیم نامه (هر صفحه)

75,000
24

برگ جلب، برگ احضاریه

45,000
25

فیش مستمری کوچک

30,000

فیش مستمری بزرگ چهل و پنج هزار تومان است.

26

ابلاغیه و اخطار قضائی

30,000
27

برگ مرخصی

30,000
28

موافقت اصولی

60,000
29

فیش حقوقی کوچک

45,000

فیش حقوقی بزرگ 60000 تومان است.